Szyba samochodowa, zwłaszcza przednia jest jednym z podzespołów, który nie tylko chroni pasażerów i kierowcę przed opadami, wiatrem czy hałasem, ale również w znacznym stopniu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Dzięki szybie o dobrej przezierności kierujący może bez przeszkód obserwować drogę oraz jej bezpośrednie otoczenie. Brak zniekształceń, odbić i refleksów ułatwia ocenę odległości i szybkie spostrzeżenie ewentualnego zagrożenia.

Parametry szyby ulegną znacznemu pogorszeniu, jeśli zostanie ona uszkodzona. Podczas eksploatacji auta szyba może ulegać zarysowaniu przez zanieczyszczone kurzem pióra wycieraczek albo niewłaściwe usuwanie z niej śniegu czy lodu. Bardzo poważnym wyzwaniem są też mogące się pojawić odpryski i pęknięcia. Ze względu na konieczność zapewnienia kierowcy odpowiedniej widoczności i obowiązujące przepisy, w myśl których za uszkodzenia szyby można być ukaranym mandatem, tego rodzaju sytuacje wymagają szybkiej reakcji właściciela pojazdu i wymiany przedniej szyby lub jej bezzwłocznej naprawy. Zobaczmy, które z tych rozwiązań jest bardziej korzystne.

W jakiej sytuacji naprawa szyby nie będzie możliwa?

Przednia szyba auta ma specyficzną budowę, dzięki czemu z jednej strony jej wymiana jest dość kosztowna, z drugiej w wielu przypadkach nie ma większych problemów z jej naprawą. Ze względów bezpieczeństwa szyby czołowe to dwie tafle szkła, które są połączone specjalnym klejem, a między nimi znajduje się folia poliwinylobutylowa (PVB). Taka struktura sprawia, że w razie uszkodzenia mechanicznego, np. przy uderzeniu jakiegoś przedmiotu w szybę lub wskutek wypadku kawałki szkła nie odpadają od reszty przeszklenia, co eliminuje ryzyko zranienia kierującego, pasażerów lub przechodniów.

Uszkodzenia, które powstają na przedniej szybie auta, mogą mieć postać zarysowań, pęknięć albo odprysków. Wiele z nich można usunąć bez konieczności drogiej i kłopotliwej wymiany, jednak nie zawsze jest to możliwe. W większości przypadków to, czy szyba nadaje się do naprawy, zależy od usytuowania defektu i jego rodzaju. Największe problemy, zwykle wręcz wykluczające możliwość napraw, wiążą się z dużymi rozmiarami bądź ilością uszkodzeń. Te z nich, które nie mogą być naprawione to pęknięcia i odpryski znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi szyby lub bardzo blisko niej, tj. w odległości ok. 5–10 cm. Powodem są w takiej sytuacji czynniki związane z samą technologią naprawy. Odpowiednie urządzenie nie może być użyte tuż koło uszczelek czy rantów.

Innymi sytuacjami, w których naprawa będzie niemożliwa, są pęknięcia o dużej długości, przekraczające kilkanaście centymetrów lub odpryski o średnicy większej niż około 25 mm. Problemem są także uszkodzenia, które są silnie zanieczyszczone pyłem czy mocno zawilgocone.

W większości przypadków nie będzie również możliwe naprawienie szyby, na której jest kilka uszkodzeń niedaleko od siebie, niezależnie od ich wielkości.

Drobniejsze rysy spowodowane pracą wycieraczek czy zarysowaniami podczas odśnieżania lub mycia mogą być spolerowane, jednak w tym przypadku ważna jest grubość zarysowań. Jeśli są one zbyt głębokie, interwencja nie będzie możliwa, ponieważ wymagałaby usunięcia zbyt grubej warstwy szkła, co nie tylko byłoby bardzo pracochłonne, ale również osłabiało jej strukturę.

W przypadku, gdy naprawa odprysków, rys lub pęknięć nie jest możliwa, szyba powinna być wymieniona. Warto pamiętać, że jazda autem z uszkodzoną przednią szybą jest niebezpieczna i niezgodna z przepisami. Pojazd w takim stanie nie przejdzie badania technicznego, a w razie kontroli drogowej Policja może nie tylko nałożyć mandat, ale również zatrzymać dowód rejestracyjny.

Jaki jest mechanizm powstawania uszkodzeń?

Powstawanie poszczególnych rodzajów uszkodzeń ma zwykle zupełnie inne przyczyny. Zarysowania, to głównie następstwo błędów popełnianych podczas pielęgnacji auta czy m.in. zaniedbań przy wymianie piór wycieraczek. Odpryski powstają na ogół wskutek uderzeń drobnych kamyków czy leżących na jezdni niewielkich metalowych przedmiotów, śrub lub nakrętek, które mogą być wyrzucone w powietrze przez przejeżdżające auto. Zdarzają się też uszkodzenia związane z przedmiotami upadającymi z wysoka, np. fragmentami elewacji czy rzadziej gałęziami lub zerwanymi kablami lub innymi częściami różnych instalacji spadającymi na auto.

Pęknięcia szyb to bardzo często efekt pojawiających się naprężeń. Mogą one być związane z jazdą po nierównościach, wpadnięciem auta w dziurę czy wstrząsem spowodowanym kolizją. Dość często pęknięcia są również następstwem niefachowo prowadzonych napraw blacharskich. Tego rodzaju uszkodzenia mogą powodować niewłaściwie wyprostowane części, osłabiona stabilność i sztywność konstrukcji związana z pęknięciem elementów karoserii, czy inne przenoszenie obciążeń.

Do pęknięć szyb może się również przyczynić korozja profili, w których jest osadzona szyba. Zdarza się również, że do pęknięcia dojdzie wskutek gwałtownej zmiany temperatury, np. gdy szyba zostanie bardzo gwałtownie podgrzana albo schłodzona.

Jak wygląda procedura naprawy pęknięć i odprysków?

Pęknięcia i odpryski są na ogół usuwane za pomocą specjalnych żywic o wysokiej przezroczystości. Pierwszym etapem jest jednak dokładne oczyszczenie miejsca uszkodzenia. Przy pomocy specjalnych przyrządów usuwa się pozostałe luźne fragmenty szkła. Za pomocą wydajnej pompki usuwa się zabrudzenia w postaci pyłu oraz odsysa się z pęknięcia lub odprysku wilgoć.

Po przygotowaniu miejsca uszkodzenia w jego obręb jest podawana żywica pod dużym ciśnieniem. Gdy dotrze ona do wszystkich zakamarków rysy lub odprysku jest utwardzana lampą UV. Po utwardzeniu resztki żywicy są usuwane,  a miejsce polerowane.

Jakość wykonanej naprawy zależy po części od kompetencji serwisu, który ją przeprowadza, a po części od jakości użytej żywicy i dokładności oczyszczenia miejsca jej aplikacji. Naprawy przy wykorzystaniu tej metody są trwałe, a efekty są związane z rozmiarem uszkodzenia. Przy optymalnym wykonaniu prac szyba może odzyskać swoje właściwości w niemal 100%, a miejsce rysy czy odprysku pozostaje trudne do odnalezienia.

Warto pamiętać, że obowiązujące przepisy europejskie zabraniają naprawiania szyby, o ile uszkodzenie znajduje się w polu widzenia kierowcy. Jest ono określane jako obszar o szerokości 22 cm, zlokalizowany symetrycznie nad kolumną kierownicy. W przypadku aut ciężarowych będzie to kwadrat, którego długość boku wynosi 22 cm, a geometryczny środek znajduje się na wysokości 70 cm nad powierzchnią siedzenie kierowcy.

W sytuacji, gdy pęknięcie lub odprysk znajduje się w polu widzenia kierowcy, jedyną dopuszczalną metodą przywrócenia pojazdowi pełnej sprawności, jest wymiana przedniej szyby.