Szyby samochodowe, podobnie jak wszystkie inne elementy auta mogą wymagać wymiany, np. z powodu uszkodzenia w trakcie zdarzenia drogowego lub w wyniku uszkodzenia spowodowanego uderzeniem kamienia albo zbyt dużymi naprężeniami.Choć istnieją bardzo skuteczne metody naprawy szyb samochodowych, nie zawsze można je zastosować czy to ze względów technologicznych, np. rozmiaru uszkodzeń, ich usytuowania zbyt blisko krawędzi lub też nagromadzenia zarysowań, pęknięć i odprysków. Warto wiedzieć, że na wszystkich szybach montowanych w samochodach znajdują się specjalne oznaczenia podające wiele informacji o szybie i jej producencie. Zobaczmy, jakiego rodzaju dane są umieszczane na szybach i sprawdźmy, do czego mogą się one przydać.

Dlaczego oznaczenia na szybach mają tak duże znaczenie?

Szyba samochodowa to element, który ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Każda szyba musi zapewniać właściwe parametry użytkowe, w tym gwarantujące odpowiednią widoczność i wytrzymałość. Kierowca powinien mieć zapewnione pełne pole widzenia, zwłaszcza przez szyby przednie i boczne, zamontowane w drzwiach po obu stronach pojazdu, a niekiedy również w słupku A (przednim) oraz B (znajdującym się zaraz za przednimi drzwiami). Szyba przednia jest tak skonstruowana, żeby przy uderzeniu jakiegoś przedmiotu czy w czasie uderzenia auta w przeszkodę zachowała przezroczystość, a kawałki szkła nie zraniły kierującego ani pasażerów. Szyby boczne projektuje się tak, by zachowywały się podobnie, jak szyba przednia albo rozpadały się na drobne kawałeczki, które z racji swych rozmiarów i kształtu nie są w stanie spowodować poważnego zagrożenia dla ludzi.

Szyby samochodowe muszą również znosić powstające obciążenia mechaniczne, zarówno wynikające z tego, że wzmacniają one sztywność nadwozia, jak i z sił powstających wówczas, gdy auto pokonuje nierówności, gwałtownie przyspiesza, hamuje lub zmienia kierunek jazdy.

Zachowanie wszystkich wymaganych cech jest możliwe tylko pod warunkiem ścisłego przestrzegania określonej technologii produkcji oraz właściwego doboru materiałów. Ze względu na znaczenie szyb dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na podstawie międzynarodowych umów, regulacji na poziomie UE, a także prawa krajowego wszystkie części odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą mieć potwierdzenie, że zachowują niezbędne parametry.

Zgodność szyby z przepisami międzynarodowymi, a w przypadku Europy również unijnymi i krajowymi zaświadcza wystawiane przez uprawnione laboratoria badawcze świadectwo homologacyjne. Producent uzyskuje je dla każdego modelu wytwarzanych szyb, przekazując je do instytucji certyfikującej, która wykonuje odpowiednie testy. Gdy produkt spełnia wymogi, wytwórca ma prawo umieścić na nim stosowne oznaczenia.

Jakie jest znaczenie kodów umieszczanych na szybach samochodowych?

Oznaczenia szyby w postaci specjalnego nadruku są umieszczane w jej dolnym rogu. Zawierają one kilka różnych informacji, w tym o kraju, w jakim szyba została homologowana. W myśl przepisów dane te są podane w kółku, w którym jest umieszczona litera E oraz kod kraju, gdzie szyba została homologowana. W przypadku państw europejskich będzie to np. E1 (Niemcy), E2 (Francja), E3 (Włochy), aż do E20 (Polska) oraz E21 (Portugalia).

Poza tym na szybie, która jest przeznaczona do pierwszego montażu lub dostępna w oficjalnej sieci dealerskiej znajduje się również logo producenta auta. Jeśli szybę na jego zlecenie produkuje podwykonawca zewnętrzny, niżej jest podana jego nazwa. Pod nią są umieszczone informacje na temat fabryki, w której wyprodukowano szybę, w postaci odpowiadającego jej kodu DOT. To właśnie te numer wskazuje na kraj, w którym wykonano szybę.

Na szybie znajduje się także unikalne oznaczenie modelu danej szyby w postaci litery M oraz odpowiedniego kodu, który podaje m.in. grubość i kolor. Oznaczenie w postaci skrótu AS oznacza rodzaj szyby wg American Standards, który jest określany za pomocą kod cyfrowego, gdzie np. 1 to szyba laminowana, 2 – szyba hartowana, a 3 – szuba hartowana albo laminowana w ciemnym kolorze.

Na nadruku wykonanym na szybie jest również kod 43R, który oznacza numer regulaminu homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Na szybie jest umieszczona także data produkcji szyby, w postaci kodu cyfrowego roku produkcji, oraz kropek wskazujących na konkretny miesiąc. Kropki umieszczone przed cyfrą (maksymalnie 6) to jeden z miesięcy od stycznia do czerwca, a za nią od lipca do grudnia.

Eurocode – dokładne oznaczenia typu szyby

Ilość modeli aut i ich modyfikacji jest bardzo duża. By nie było problemów z identyfikacją poszczególnych części, wiodący producenci szyb samochodowych stworzyli system ARGIC (Automotive Replacement Glass Identification Center). Są w nim określane dokładne specyfikacje szyby do każdego wytwarzanego modelu auta, co pozwala na uniknięcie pomyłek przy poszukiwaniach szyby do konkretnego pojazdu.

Każda szyba ma swój unikalny numer kodowy, który podaje jej najważniejsze parametry. Jest to tzw. numer Eurocode. Składa się on z ciągu liter i cyfr. Pierwsze cztery z nich określają markę, i model pojazdu. Kolejna piąta jest oznaczeniem miejsca, w którym szyba jest montowana. Litera A to przód pojazdu, litera B – tył. I – to szyba przeznaczona do założenia na lewym boku auta, R zaś na prawym. F może oznaczać zarówno bok prawy, jak i lewy.

Litery na pozycji 6 oraz 7 to typ i rodzaj szyby. Mogą to być szyby, które ciemnieją pod wpływem promieni słonecznych SC albo CC, a także szyby termiczne zielone GN i GS lub błękitne BL czy BS. Możliwe są również oznaczenia LG, czyli jasny zielony, CL w przypadku szyby bezbarwnej białej, GY dla szyby szarej oraz BZ dla brązowej.

Litery albo cyfry na miejscu 8 lub 9 to kody paska umieszczonego na szybie czołowej, czyli przedniej, którego zadaniem jest ochrona wnętrza przed nadmierną ilością światła słonecznego i oślepianiem kierowcy. Kody te mogą oznaczać m.in. kolor błękitny (BL), szary (GY), zielony (GN) albo brązowy (BZ).